Εγκύκλιος για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ σε περιοχές/ ΚΕΔΑΣΥ /ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ Από 22-04-2024 έως και 01-05-2024 μέσω του ΟΠΣΥΔ


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 41510/Ε4/19-04-2024 (ΑΔΑ: ΨΗ7846ΝΚΠΔ-ΣΧ6) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καλεί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν α) σε περιοχή μετάθεσης, β) σε ΚΕΔΑΣΥ, γ) σε ΣΔΕΥ των ΚΕΔΑΣΥ και τα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που επιθυμούν να αποσπαστούν σε περιοχή μετάθεσης, να υποβάλουν αίτηση απόσπασης από 22-04-2024 έως και 01-05-2024.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τα ίδια τα μέλη ΕΕΠ-ΕΒΠ στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΠΣΥΔ) του ΥΠΑΙΘΑ (https://opsyd.sch.gr/).

[…]

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο

Share and Enjoy !
Shares