Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Αρ. Πρωτ.: 4103/30-08-2023 ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω

Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο