Ανάθεση καθηκόντων ως Ομοσπονδιακών Προπονητών ή/και Τεχνικών Συμβούλων σε εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 για το σχολικό έτος 2023-2024 H απόφαση δεν εκτελείται πριν καλυφθούν οι λειτουργικές ανάγκες των σχολικών μονάδων στις οποίες υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 88586/Δ5/04-08-2023 (ΑΔΑ: ΨΕ8Ψ46ΝΚΠΔ-Γ3Ψ) του Υπουργείου Παιδείας

Αποφασίζουμε την  ανάθεση  καθηκόντων  ως  Ομοσπονδιακών  Προπονητών  ή/και  Τεχνικών  Συμβούλων  στους παρακάτω αναφερόμενους εκπαιδευτικούς κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής οι οποίοι υπηρετούν σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2023-2024:

[…]

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares