Τροποποίηση της αριθμ. 4103/30-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω) απόφασης αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.


άκουσε το άρθρο

ΔΔΕ Φλώρινας, Αρ. Πρωτ.: 4134/31-08-2023 (ΑΔΑ: Ψ6ΙΩ46ΝΚΠΔ-Ω6Α)

Τροποποίηση της αριθμ. 4103/30-08-2023 (ΑΔΑ: 6ΓΟΟ46ΝΚΠΔ-54Ω) απόφασης αποσπάσεων εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας.

Δείτε το σχετικό έγγραφο.

Share and Enjoy !
Shares