Προγραμματισμός Εξετάσεων Σεπτεμβρίου και Έναρξη Μαθημάτων 2016-2017 στα ΕΠΑΛ

Έγγραφο 106258/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ Οι εξετάσεις … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Mεταθέσεις εκπαιδευτικών ΔΕ σε Καλλιτεχνικά Σχολεία το έτος 2016 Ανάληψη υπηρεσίας μέχρι 4-7-2016

Απόφαση 107013/E2/30-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΔΕΝ4653ΠΣ-ΓΓΖ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης του έτους 2016 Ανάληψη υπηρεσίας στη νέα θέση μέχρι 4-7-2016

Απόφαση 107017/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: 7Η594653ΠΣ-4ΝΕ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία έτους 2016 Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στη νέα τους θέση μέχρι και 4-7-2016

Απόφαση 107008/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: Ω0134653ΠΣ-ΕΙΞ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ σε ΣΜΕΑΕ και σε ΚΕΔΔΥ έτους 2016

Απόφαση 107006/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: ΩΟΗΟ4653ΠΣ-ΦΙΤ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε με αίτησή … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης έτους 2016 Οι μετατιθέμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στη Διεύθυνση Δ.Ε. στην οποία υπάγεται η περιοχή μετάθεσής τους μέχρι και 4-7-2016

Απόφαση 107019/Ε2/30-6-2016 (ΑΔΑ: 7ΨΖΙ4653ΠΣ-Β0Φ) του Υπουργείου Παιδείας Μεταθέτουμε τους παρακάτω … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ετήσια έκθεση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των σχολείων Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ2/105514/Δ2/28-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Παρακαλούμε να αποστείλετε στην Υπηρεσία … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Χορήγηση Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2016 ΓΕΛ και ΕΠΑΛ με το νέο σύστημα Από την Τετάρτη 6-7-2016

Εγκύκλιος Φ251/106641/Α5/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για τους υποψηφίους των ΓΕΛ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου Την Τετάρτη 6-7-2016 και την Παρασκευή 8-7-2016

Εγκύκλιος Φ251/106357/Α5/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για την υποστήριξη της υποβολής … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ποιοι τομείς στη Β τάξη, ανά ΕΠΑΛ, θα λειτουργήσουν από το 2016-2017

Εγκύκλιος Φ20/105921/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της υπ΄ … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προϋποθέσεις λειτουργίας Α΄ και Β΄ τάξης ΕΠΑΛ για το σχ. έτος 2016-2017

Έγγραφο Φ8/105357/Δ4/28-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Μετά την έκδοση της με … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ Για το διδακτικό έτος 2016-2017

Απόφαση 106692/Δ3/29-6-2016 (ΑΔΑ:6ΚΦ34653ΠΣ-8ΨΛ) του Υπουργείου Παιδείας Αποσπούμε, τα παρακάτω μέλη … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Διευκόλυνση στην ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών που είναι αποσπασμένοι ή τελούν σε άδεια Αποστέλλουν υπεύθυνη δήλωση με fax στο σχολείο της οργανικής τους

Έγγραφο 99555/Ε1/16-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Επιμορφωτικό πρόγραμμα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στην Α΄ και Β΄ ΕΠΑΛ από το 2016-2017 Συνδιδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας

Έγγραφο Φ3/101501/Δ4/22-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Αυτοδίκαιη απόλυση εκπαιδευτικών λόγω ορίου ηλικίας Πραγματοποιείται με τη λήξη του διδακτικού έτους από τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας τους

Έγγραφο 104207/Ε2/27-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Οι αυτοδίκαιες απολύσεις λόγω ορίου … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕΛ για το 2016-2017 Οι διαδικασίες και το νομικό τους πλαίσιο

Εγκύκλιος 99350/Δ2/16-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η Διεύθυνση Σπουδών, Προγραμμάτων και … Διαβάστε περισσότερα…

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Μετάβαση στο περιεχόμενο