Ετήσια έκθεση των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης για τη λειτουργία των σχολείων Για το σχολικό έτος 2015-2016

Εγκύκλιος Φ2/105514/Δ2/28-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Παρακαλούμε να αποστείλετε στην Υπηρεσία μας την ετήσια Έκθεση Λειτουργίας των σχολείων της αρμοδιότητάς σας, για το σχολικό έτος 2015-2016, συγκεντρωτικά ανά Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η Έκθεση να σταλεί μόνο ηλεκτρονικά στη διεύθυνση στο Τμήμα Γ΄ της Διεύθυνσης Σπουδών Προγραμμάτων και Οργάνωσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2016, από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κάθε νομού.
Η συγκεντρωτική Έκθεση Λειτουργίας είναι σκόπιμο να παρέχει στοιχεία αποκλειστικά και μόνο για θέματα που αφορούν στις παρακάτω ενότητες:

 • Tύποι σχολείων
 • Μαθητικό Δυναμικό
 • Αλλοδαποί, παλιννοστούντες. Λειτουργία Τάξεων Υποδοχής και Φροντιστηριακών Τμημάτων
 • Επίδοση μαθητών
 • Φοίτηση και Διαγωγή μαθητών
 • Βραβεύσεις μαθητών
 • Εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκδρομές
 • Μαθητικές κοινότητες
 • Αναχωροθετήσεις
 • Διοικητικό, βοηθητικό προσωπικό
 • Διδακτικά βιβλία
 • Ιδιαιτερότητες περιοχής, ειδικά προβλήματα
 • Επισημάνσεις και προτάσεις σε θέματα:
  • Οργάνωσης και Λειτουργίας σχολικών μονάδων
  • Εκπαιδευτικού και Διοικητικού προσωπικού
  • Λειτουργίας της Διεύθυνσης και συντονισμού με την Γεν. Γραμματεία Παιδείας και Θρησκευμάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Διαβάστε το έγγραφο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο