Μισθολογική κατάταξη αναπληρωτών σύμφωνα με το Ν. 4354/2015

Εγκύκλιος 2/14537/ΔΕΠ/13-5-2016 του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Με αφορμή σωρεία … ➜ περισσότερα

Τα νέα Ωρολόγια Προγράμματα στην Α΄ και Β΄ ΕΠΑΛ Ισχύουν από το σχολικό έτος 2016-2017

Απόφαση Φ2/88938/Δ4/1-6-2016 (ΦΕΚ 1567/Β/2-6-2016) του Υπουργείου Παιδείας Καθορίζουμε το Ωρολόγιο … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την τοποθέτηση διευθυντών και υποδιευθυντών σε σχολικές μονάδες στις οποίες δεν υπάρχει εκπαιδευτικός με οργανική θέση Παράταση της θητείας τους μέχρι 31-8-2016

Έγγραφο Φ.361.22/32/88447/Ε3/31-5-2016 (ΑΔΑ:67414653ΠΣ-ΦΔΡ) του Υπουργείου Παιδείας Διευθυντές και Υποδιευθυντές σχολικών … ➜ περισσότερα

Άδεια λοχείας και εννεάμηνη άδεια ανατροφής σε περίπτωση διπλής υιοθεσίας

Έγγραφο πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.53α/2062/3050,2776/13-5-25016 του Υπουργείου Εσωτερικών Αναφορικά με τη χορήγηση οικογενειακών … ➜ περισσότερα

Αποφοίτηση των μαθητών των ΕΕΕΕΚ Δυνατότητα παράτασης φοίτησης υπό προϋποθέσεις

Έγγραφο 89588/Δ3/1-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας 1. Στα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις για την αποζημίωση υποψηφίων Πανελλαδικών Εξετάσεων που μετακινούνται σε Εξεταστικά Κέντρα Περιορίζονται οι δικαιούχοι

Έγγραφο Φ.151/89507/A5/1-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σχετικά με τα διαλαμβανόμενα στην … ➜ περισσότερα

Οι αποζημιώσεις για τις Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΕΠΑΛ

Κοινή υπουργική απόφαση 2/41654/ΔΕΠ/20-5-2016 (ΦΕΚ 272/ΥΟΔΔ/31-5-2016) των υπουργείων Οικονομικών και … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο