Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Επιμορφωτικό πρόγραμμα της Δομής Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ


άκουσε το άρθρο

Στο πλαίσιο της Δομής Δια Βίου Μάθησης του ΑΠΘ θα υλοποιηθεί κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 Πρόγραμμα Επιμόρφωσης με τίτλο «Σύγχρονες προσεγγίσεις και πειράματα στη Διδασκαλία της Φυσικής και της Χημείας στη Δευτεροβάθμια και Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση».

Σκοπός του προγράμματος είναι οι συμμετέχοντες-εκπαιδευτικοί να εμβαθύνουν σε απαραίτητα στοιχεία θεωριών μάθησης και σε βασικές θεωρητικές γνώσεις του γνωστικού αντικειμένου τα οποία θα τους βοηθήσουν στην επιλογή διδακτικών στρατηγικών και προσεγγίσεων ή συνδυασμό αυτών, κατά τη διδασκαλία τους στην τάξη. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην κατασκευή και χρήση απλών πειραματικών διατάξεων για τις ανάγκες της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στο σχεδιασμό, εκτέλεση και αξιολόγηση πειραματικών διαδικασιών, ώστε να ενθαρρυνθούν οι συμμετέχοντες στην ενσωμάτωση της πειραματικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας τους. Επιπλέον, οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για τον τρόπο δημιουργίας και οργάνωσης απλού σχολικού εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (σκεύη, αναλώσιμα, υλικά), όπως και για τη διαδικασία επιλογής κατάλληλου διδακτικού υλικού. Τέλος θα εκπαιδευτούν στη συγγραφή εργαστηριακής αναφοράς σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα.

Στο πρόγραμμα θα διδάξουν μέλη ΔΕΠ με Ειδίκευση στη Διδακτική του Τμήματος Φυσικής του ΑΠΘ, του Τομέα Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες, όπως: διδάσκοντες σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολικοί σύμβουλοι, υποψήφιοι διδάκτορες.

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς Α’θμιας και Β’θμιας εκπαίδευσης ΠΕ04, ΠΕ70, ΠΕ60, διορισμένους, αναπληρωτές ή πτυχιούχους των αντίστοιχων Τμημάτων που θεωρούν ότι έχουν την ανάγκη επιμόρφωσης.

Το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι διάρκειας 150 ωρών, έξι μηνών και περιλαμβάνει διδασκαλία και ανάλογη πρακτική άσκηση στα εργαστήρια του Τομέα Φυσικοχημείας του Τμήματος Χημείας του ΑΠΘ. Οι θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις κατανέμονται χρονικά, περίπου, ισόποσα στα αντικείμενα που αναφέρονται περιληπτικά και περιλαμβάνονται στις ακόλουθες τρεις θεματικές ενότητες (Α, Β & Γ):

Διαβάστε περισσότερα

Share and Enjoy !
Shares