Η διδασκαλία των Νέων Ελληνικών στην Α΄ και Β΄ ΕΠΑΛ από το 2016-2017 Συνδιδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας


άκουσε το άρθρο

Έγγραφο Φ3/101501/Δ4/22-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

Κατά το σχολικό έτος 2016-2017, στην Α΄ και Β΄ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ., στο μάθημα των Νέων Ελληνικών, θα αξιοποιηθούν τα εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Αργυροπούλου, Α. Καραβέλη και Μ. Ραυτοπούλου για την Α΄ τάξη και «Νέα Ελληνικά» των Κ. Αγγελάκου, Χρ. Δελή, Ελ. Κατσαρού, Κ. Κωνσταντινίδη και Δ. Μπαλιάμη-Στεφανάκου για τη Β΄ τάξη. Τα εγχειρίδια αυτά, σε ηλεκτρονική μορφή υπάρχουν ήδη αναρτημένα στη διεύθυνση: http://www.pi-schools.gr/lessons/hellenic/ και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ02 έχουν τη δυνατότητα, εάν το επιθυμούν, να τα αναζητήσουν. Σε κάθε περίπτωση, σε έντυπη μορφή θα βρίσκονται έγκαιρα στα σχολεία.

Τα συγκεκριμένα σχολικά εγχειρίδια στηρίζονται στο πρόγραμμα σπουδών που έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ 2319/Β/31-12-1999, εισήχθησαν στην επαγγελματική εκπαίδευση το 2000 και αξιοποιήθηκαν στη διδασκαλία μέχρι το 2005.

Σύμφωνα με το προαναφερθέν πρόγραμμα σπουδών, στα σχολικά εγχειρίδια «Νέα Ελληνικά», η διδασκαλία της Γλώσσας και της Λογοτεχνίας οργανώνεται με τρόπο ενιαίο και τα δύο γνωστικά αντικείμενα συνεξετάζονται σε όλη τη διδακτική διαδικασία. Όπως είναι γνωστό, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η διδασκαλία της λογοτεχνίας είναι στενά συνδεδεμένη με τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας, με κοινό στόχο την ανάπτυξη ικανοτήτων κατανόησης και παραγωγής ποικίλων κειμένων, σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας.

Η συνδιδασκαλία Γλώσσας και Λογοτεχνίας απαιτεί προσοχή για να μη γίνει σε βάρος του ενός ή του άλλου αντικειμένου. Εξάλλου, κάθε ένα από τα δύο αντικείμενα έχει τη δική του, ιδιαίτερη διδακτική μεθοδολογία η οποία παραμένει σεβαστή. Τα εγχειρίδια παρακινούν τον εκπαιδευτικό να υιοθετήσει ποικίλες διδακτικές μεθόδους και τεχνικές προσέγγισης, με έμφαση στην ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής των μαθητών/τριών στην κατεύθυνση της δημιουργίας κριτικών αναγνωστών.

Στην αρχή του σχολικού έτους 2016-2017 θα αποσταλούν στα σχολεία αναλυτικές οδηγίες διδασκαλίας και θα διοργανωθεί επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ02.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares