Προγραμματισμός Εξετάσεων Σεπτεμβρίου και Έναρξη Μαθημάτων 2016-2017 στα ΕΠΑΛ

Έγγραφο 106258/Δ4/29-6-2016 του Υπουργείου Παιδείας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
Οι εξετάσεις κατά την περίοδο του Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους 2016-2017, προγραμματίζονται και ολοκληρώνονται από την 1η έως τη 9η Σεπτεμβρίου 2016, σύμφωνα με το ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και με το ΠΔ 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α).
Οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι οι μαθητές εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για αναβαθμολόγηση γραπτών δοκιμίων μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων (άρθρο 17 του ΠΔ 50/2008 (ΦΕΚ 81/Α) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αρθρο 18 του ΠΔ 56/2016 (ΦΕΚ 91/Α).

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Διαβάστε το έγγραφο

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο