ΔΔΕ Φλώρινας – Απόφαση Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΖΔ446ΜΤΛΗ-Χ30 – Τροποποίηση έγκρισης ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ρούφου Πολυξένη (ΠΕ01)

 

Share and Enjoy !
Shares