ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Παρασκευή 4 Νοεμβρίου 2022

ΑΔΑ: 9Φ8Ω46ΜΤΛΗ-0ΔΥ – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: ΨΜ7Η46ΜΤΛΗ-ΙΙΕ – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Λαγουδάκη Μαρία (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: 98Ω846ΜΤΛΗ-Σ2Μ – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μάνου Λεωνίδας (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: 9ΚΤ246ΜΤΛΗ-ΓΥΟ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παπαθανασίου Αθανασία (ΠΕ88.01)

ΑΔΑ: 9Χ3Σ46ΜΤΛΗ-Η14 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Σκενδέρης Δημήτριος (ΠΕ01)

ΑΔΑ: 6ΒΠΥ46ΜΤΛΗ-ΧΤ3 – Ανάκληση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Καράλη Χρυσή (ΠΕ04.04)

Μετάβαση στο περιεχόμενο