ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 Πράξη ΠΣΥΔΕ Νο 29/18-10-2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΟΥΔ46ΜΤΛΗ-ΨΜΟ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Μαρκοπούλου Μαριάνθη (ΠΕ04.01)

ΑΔΑ: ΨΜ4Φ46ΜΤΛΗ-ΖΥΑ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Σαριγκιόλης Λάζαρος (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 6ΕΒΩ46ΜΤΛΗ-418 – Έγκριση ΠΥΣΔΕ για ενεργοποίηση Γ΄ αναθέσεων και για περιπτώσεις Β΄ αναθέσεων άνω των 11 διδακτικών ωρών

 

Share and Enjoy !
Shares