ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΨΜΓ146ΜΤΛΗ-9ΔΞ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Χαρίση Αφροδίτη (ΠΕ07)

ΑΔΑ: ΨΦΠΤ46ΜΤΛΗ-59Ω – Τροποποίηση ωρών διαθέσεων εκπαιδευτικού (Εκπαιδευτικοί άνευ οργανικής θέσης σε σχολική μονάδα, αλλά οργανικά ανήκοντες στη Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας) – Στεφάνοβιτς Αθηνά (ΠΕ87.09)