ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις – 7 Ιαν 2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΣΡΩ46ΜΤΛΗ-5ΧΧ – Ανάκληση Υπερωριακής Απασχόλησης – Γραφάκου Μαριάννα (ΠΕ07)

ΑΔΑ: ΨΩΣΦ46ΜΤΛΗ-08Ψ – Ανάκληση Υπερωριακής Απασχόλησης – Κούλη Σταυρούλα (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 64Κ246ΜΤΛΗ-ΠΞ7 – Τροποποίηση συμπλήρωσης ωραρίου εκπαιδευτικού (Κλάδος: ΠΕ07) – Γραφάκου Μαριάννα

ΑΔΑ: Ψ55846ΜΤΛΗ-ΜΗΖ – Απόφαση τροποποίησης των ωρών μερικής διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α ́111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000», Σχολικό Έτος 2020-2021 – Ξυφτίλη Βασιλική (ΠΕ04.04)

Share and Enjoy !
Shares