ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις 3 Δεκ 2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΕΗΓ46ΜΤΛΗ-ΨΥΦ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παλιακούδη Τασούλα (ΠΕ07)