ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Τρίτη 5 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΩΙ2146ΜΤΛΗ-2ΕΦ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Κουρεμένου Ειρήνη (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 6ΓΧ946ΜΤΛΗ-Ο5Ψ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Τζιώγκα Αναστασία (ΠΕ86)

ΑΔΑ: Ρ40Ι46ΜΤΛΗ-Σ5Ι – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Αραμπατζή Χρυσή (ΠΕ02)

ΑΔΑ: ΩΞΜΚ46ΜΤΛΗ-Γ15 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Πουγαρίδης Στέφανος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: Ρ4ΝΝ46ΜΤΛΗ-ΑΤΧ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ναλμπαντίδου Βασιλική (ΠΕ02)

Διάθεση εκπαιδευτικών του 1ου ΕΠΑΛ Αμυνταίου για συμπλήρωση του υποχρεωτικού τους ωραρίου στο Εργαστηριακό Κέντρο Αμυνταίου (Απόφαση 4349/05-10-2021, ΑΔΑ: ΡΩΦΨ46ΜΤΛΗ-ΑΙ5)

 

Share and Enjoy !
Shares