ΔΔΕ Φλώρινας – Αποφάσεις Πέμπτη 7 και Παρασκευή 8 Οκτ 2021 Πράξη ΠΥΣΔΕ Νο 26/30-09-2021


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: 6ΔΦΚ46ΜΤΛΗ-ΞΨΡ – Διάθεση, Επί Θητεία Υπευθύνων Τομέων εκπαιδευτικών και Υποδιευθυντών του Ε.Κ. Αμυνταίου για συμπλήρωση του εβδομαδιαίου υποχρεωτικού διδακτικού τους ωραρίου, στο 1ο ΕΠΑΛ Αμυνταίου

ΑΔΑ: 9ΩΑΟ46ΜΤΛΗ-Κ2Π – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αμπράζης Αλέξανδρος (ΠΕ88.01)

ΑΔΑ: ΨΓΨ446ΜΤΛΗ-03Ψ – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Αμπράζης Αλέξανδρος (ΠΕ88.01)

ΑΔΑ: 6Μ7Ψ46ΜΤΛΗ-4Θ5 – Χορήγηση άδειας για άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή – Χαραλαμπίδου Σοφία (ΠΕ79.01)

ΑΔΑ: 9ΑΟΙ46ΜΤΛΗ-Ι7Α – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Κυρκόπουλος Αθανάσιος (ΠΕ02), Κίτσου Ελευθερία (ΠΕ01) και Ελληνίδης Ιωάννης (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 6ΘΝΖ46ΜΤΛΗ-ΠΘ3 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Ξανθόπουλος Δαμιανός (ΠΕ03)

ΑΔΑ: 92Ρ546ΜΤΛΗ-Α09 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παλιακούδη Τασούλα (ΠΕ07)

ΑΔΑ: 6Ν7646ΜΤΛΗ-Ο71 – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Παρίση Βασιλική (ΠΕ07)

ΑΔΑ: 9Ξ2446ΜΤΛΗ-ΦΞΨ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Τσιώλη Αικατερίνη (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΨΧΑΒ46ΜΤΛΗ-4ΦΞ – Τροποποίηση ημερών διάθεσης αναπληρώτριας εκπαιδευτικού σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2021-2022

 

Share and Enjoy !
Shares