ΔΔΕ Φλώρινας – Εγκρίσεις Ανάθεσης Υπερωριακής Απασχόλησης Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2022


άκουσε το άρθρο

ΑΔΑ: ΡΟΗ646ΜΤΛΗ-ΓΟΓ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – ΓΕΛ Φιλώτα – Γεωργιάδης Γεώργιος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9ΨΖΞ46ΜΤΛΗ-Κ7Δ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Γυμνάσιο Αμυνταίου – Διονυσοπούλου Γλυκερία-Παναγιώτα (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9Ω1446ΜΤΛΗ-Η4Ι – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Γυμνάσιο Αμυνταίου – Ιωάννου Αλέξανδρος (ΠΕ79.01)

ΑΔΑ: 99Ε746ΜΤΛΗ-ΝΥΡ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας – Καραντζιά Γαλάτεια (ΠΕ81)

ΑΔΑ: Ψ5ΩΒ46ΜΤΛΗ-ΟΘΑ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Γυμνάσιο Κλεινών – Παραστατίδου Μαγδαληνή (ΠΕ03)

ΑΔΑ: ΨΞ3546ΜΤΛΗ-ΡΟΕ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Γυμνάσιο-ΛΤ Λαιμού Σολάκης Ηλίας (ΠΕ86)

ΑΔΑ: 9ΓΣΚ46ΜΤΛΗ-Λ2Ν – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – 1ο Γυμνάσιο Φλώρινας – Καλυβιάνος Αλκιβιάδης (ΠΕ03) – Κοπατσάρη Γεωργία (ΠΕ03) – Παπαδοπούλου Χαρίκλεια (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 9ΕΡΗ46ΜΤΛΗ-ΒΘΑ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας – Καραμήτσος Παναγιώτης (ΠΕ04.02)

ΑΔΑ: 63ΥΤ46ΜΤΛΗ-ΝΕΣ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – Γυμνάσιο-ΛΤ Λαιμού – Παπαθανασίου Χαράλαμπος (ΠΕ02)

ΑΔΑ: 63Φ546ΜΤΛΗ-ΜΣΣ – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας – Παρδαλόπουλος Στυλιανός (ΠΕ81)

ΑΔΑ: 635Κ46ΜΤΛΗ-Γ5Ω – Έγκριση ανάθεσης υπερωριακής απασχόλησης – 1ο ΕΠΑΛ Φλώρινας – Ρούφου Πολυξένη (ΠΕ01)

 

Share and Enjoy !
Shares