Εργασιακό και διδακτικό ωράριο και υπερωριακή απασχόληση εκπαιδευτικών Γνωστοποίηση διατάξεων άρθρων 100 και 101 του ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Εγκύκλιος 141076/Ε3/04-11-2021 (ΑΔΑ: ΩΜΥΨ46ΜΤΛΗ-Ψ14) του Υπουργείου Παιδείας Ωράριο Α. Εργασιακό … ➜ περισσότερα

Καταργείται το δίωρο στήριξης του Project από τους καθηγητές πληροφορικής στα ΓΕΛ

Εγκύκλιος 152929/Δ2/19-9-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια του με αρ. … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με αναγνώριση εκπαιδευτικής υπηρεσίας για μείωση ωραρίου Για τη μείωση ωραρίου των εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται η εκπαιδευτική υπηρεσία

Εγκύκλιος 181230/Ε2/11-11-2015 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή ερωτήματα που τέθηκαν … ➜ περισσότερα