Υποβολή Αίτησης – Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024 Aπό Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν … ➜ περισσότερα

Έγκριση, κατ΄ εξαίρεση για την περίοδο 2023-2024, της λειτουργίας τμημάτων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. με μικρότερο αριθμό μαθητευομένων Μεταξύ αυτών εγκρίνονται και Τμήματα που θα λειτουργήσουν στα ΕΠΑΛ ευθύνης της ΔΔΕ Φλώρινας

ΥΠΑΙΘΑ, Αριθ. Πρωτ. 136164/Κ5/27.11.2023 (ΑΔΑ: 9ΜΚΕ46ΝΚΠΔ-ΟΕΥ) Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ … ➜ περισσότερα

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Αριθμ. πρωτ.: 8929/2023-11-24 (ΑΔΑ: 9ΝΦΧ46ΝΚΠΔ-ΖΗ7) Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό … ➜ περισσότερα

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 ΕΠΑΛ - ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Οριστικός Πίνακας Κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη … ➜ περισσότερα

Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Υποψηφίων Εποπτών – Εκπαιδευτικών και Υποψηφίων Μαθητευομένων Για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Η' φάσης - περιόδου 2023-2024

Προσωρινός πίνακας κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Εποπτών – Εκπαιδευτικών για … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για θέσεις εποπτών – εκπαιδευτικών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας – περιόδου 2023-2024 Υποβολή αιτήσεων από Τρίτη 17/10/2023, ώρα 15:00 μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00 π.μ.

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθμ. Πρωτ.: 7484/2023-10-17 (ΑΔΑ: 6Λ0Φ46ΝΚΠΔ-9ΞΧ) Πρόσκληση υποβολής … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – περιόδου 2023-2024 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 16/10/2023, ώρα 15:00μ.μ. έως και τη Δευτέρα 23/10/2023 και ώρα 10:00π.μ.

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθμ. Πρωτ.: 7431/2023-10-16 (ΑΔΑ: Ψ4ΑΕ46ΝΚΠΔ-ΝΓΠ) Η Αναπληρώτρια … ➜ περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας είναι προαιρετικό και ανήκει στη μεταλυκειακή επαγγελματική κατάρτιση

Υ.Α. Αριθμ. 113530/Κ5/10-10-2023 (Τεύχος B’ 5953/13.10.2023) – Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού … ➜ περισσότερα

Καθορισμός του αριθμού των μαθητευόμενων του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας που δύνανται να πραγματοποιήσουν Μαθητεία σε φορείς του Δημοσίου Τομέα κατά το σχολικό έτος 2023-2024

KYA Αριθμ. ΦΒ7/108947/Κ3 – Τεύχος B’ 5734/29.09.2023 Καθορισμός του αριθμού … ➜ περισσότερα

Παράταση προσφοράς θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας» περιόδου 2023-2024 Έως την Κυριακή 10/09/2023 και ώρα 23:59

Παράταση προσφοράς θέσεων μαθητείας από τον ιδιωτικό τομέα για το «Μεταλυκειακό … ➜ περισσότερα

Ανακοίνωση προσωρινών πινάκων κατάταξης των υποψηφίων για την επιλογή Συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη Μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη Μαθητεία στην Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας – 2023

Μετά τη διαδικασία των συνεντεύξεων των υποψηφίων από την επιτροπή … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας περιόδου 2023-2024 για τους απόφοιτους Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου

ΥΠΑΙΘ, Αρ. πρωτ.: 67103/Δ3/14/06/2023 Εγκύκλιος προετοιμασίας υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης … ➜ περισσότερα

Προσφορά θέσεων μαθητείας από φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για το «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη μαθητείας» περιόδου 2023-2024 Δυνατότητα διάθεσης θέσεων μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουνίου 2023

Ανακοίνωση της 6ης Ιουνίου 2023 του Υπουργείου Παιδείας Η επαγγελματική … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση προς δημόσιους φορείς του Ν. Φλώρινας για τη διάθεση θέσεων αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. για συμμετοχή στην Η’ φάση Μεταλυκειακού έτους – τάξη Μαθητείας

ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, 336705 – 05 – 2023 Πρόσκληση για … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Η ηλεκτρονική καταχώριση θα ξεκινήσει την Τρίτη 25/04/2023 και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 11/06/2023

Αρ. Πρωτ.: ΦΒ7/46512/Κ3/25-04-2023 Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό … ➜ περισσότερα

Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας

Υπουργική Απόφαση, Αριθμ. 36828/Κ5 – Τεύχος B’ 2139/03.04.2023 Εφαρμογή του … ➜ περισσότερα

Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Εκκλησιαστικών Σχολείων – Θέματα των εξετάσεων – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης

ΥΠΑΙΘ, Υπουργική Απόφαση, Αρ. Πρωτ.: 32982/Θ2/22 – 03-2023 – ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας Έχει συνολική διάρκεια τριάντα πέντε (35) ωρών και διδάσκεται επτά (7) μέρες για πέντε (5) διδακτικές ώρες την ημέρα

Απόφαση 36828/Κ5/30-03-2023 (ΦΕΚ 2139/Β/03-04-2023) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα