Ποιοι θα διδάξουν στα Τμήματα Μαθητείας 2023-2024 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Απόφαση 9810/22-12-2023 (ΑΔΑ: ΨΧΘΜ46ΝΚΠΔ-33Γ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας αποφασίζει Την έγκριση ανάθεσης διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας του Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας 2023-2024 σε εκπαιδευτικούς, όπως αποτυπώνεται στον Πίνακα 1. Οι αναθέσεις έγιναν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους-Τάξης Μαθητείας, από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ σε συνεργασία με τον Διευθυντή του Ε.Κ. βάσει του Οριστικού Πίνακα κατάταξης των υποψηφίων εποπτών- εκπαιδευτικών ή μετά την ανάληψη υπηρεσίας σε περίπτωση αναπληρωτή εκπαιδευτικού αποκλειστικά για τη Μαθητεία, με πράξη του Διευθυντή ΕΠΑΛ που έχει αποτυπωθεί στο Πληροφοριακό σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας.

Πέραν της διδασκαλίας του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, οι εκπαιδευτικοί αναλαμβάνουν και την υποχρέωση ως επόπτες-εκπαιδευτικοί, να παρακολουθούν και την υλοποίηση του προγράμματος μάθησης σε εργασιακό χώρο για τους μαθητευόμενους των τμημάτων τους σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στον Κανονισμό λειτουργίας Μεταλυκειακού έτους- Τάξης μαθητείας.

Για την περίοδο 2023-2024, οποιαδήποτε περαιτέρω μεταβολή σε ανάθεση του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας, όπως μεταβολή ωρών ανάθεσης, διακοπή ανάθεσης, νέα ανάθεση σε εκπαιδευτικό, καταχωρείται από τον Διευθυντή ΕΠΑΛ στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας και καθίσταται ενεργή μόνο μετά από την καταχώρηση σχετικής έγκρισης στο Πληροφοριακό Σύστημα από τον Συντονιστή της ΠΔΕ για τη Μαθητεία.

Διαβάστε την απόφαση

Share and Enjoy !
Shares