Χαρακτηρισμός των διδασκόμενων μαθημάτων (ομάδες μαθημάτων) Εκκλησιαστικών Σχολείων – Θέματα των εξετάσεων – Τρόπος εξέτασης των μαθημάτων εκκλησιαστικής ειδίκευσης

ΥΠΑΙΘ, Υπουργική Απόφαση, Αρ. Πρωτ.: 32982/Θ2/22 – 03-2023 – ΑΔΑ: … ➜ περισσότερα

Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης Αποφοίτων του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας Έχει συνολική διάρκεια τριάντα πέντε (35) ωρών και διδάσκεται επτά (7) μέρες για πέντε (5) διδακτικές ώρες την ημέρα

Απόφαση 36828/Κ5/30-03-2023 (ΦΕΚ 2139/Β/03-04-2023) του Υπουργείου Παιδείας Άρθρο 1 – … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή συντονιστών Π.Δ.Ε. για τη μαθητεία και Υπευθύνων Δ.Δ.Ε. για τη μαθητεία Υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 11-04-2023 έως την Τετάρτη 26-04-2023

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για τη διαδικασία … ➜ περισσότερα

Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών για την εγγραφή επιτυχόντων στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Από την Τρίτη 4/10/2022 μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022 κατά τις ώρες λειτουργίας των ΕΠΑ.Λ.

Από τη Συντονίστρια Μαθητείας Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας γίνονται γνωστά τα … ➜ περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά τις προσκλήσεις προς υποψηφίους μαθητευόμενους και προς εκπαιδευτικούς για το Μεταλυκειακό έτος- Τάξη μαθητείας, περιόδου 2022-23

Έγγραφο ΥΠΑΙΘ, Αρ. Πρωτ.: 115723/22.09.2022 Ενημερώνουμε για τα ακόλουθα: Α. … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. για θέσεις εποπτών σε ειδικότητες του Μεταλυκειακού έτους – τάξης μαθητείας 2022-2023 Από την Πέμπτη 22/9/2022, ώρα 15.00 τέως και Τρίτη 27/9/2022 και ώρα 12.00 μ.

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για εκδήλωση ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών ΕΠΑ.Λ. και Ε.Κ. … ➜ περισσότερα

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2022-2023

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας 2022-2023 Ημερομηνία Ενέργειες … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023 Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τη Δευτέρα 19/9/2022, ώρα 13:00μ.μ. έως και Δευτέρα 26/9/2022 και ώρα 14:00μ.μ.

Πρόσκληση ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, Αριθμ. Πρωτ.: 5942/2022-09-16 (ΑΔΑ: Ψ2Υ046ΜΤΛΗ-Μ1Α) Η … ➜ περισσότερα

Δήλωση για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2022-2023 Έναρξη από τη Δευτέρα, 19-09-2022 και ώρα 11:30 π.μ.

Σας ενημερώνουμε ότι τη Δευτέρα, 19-09-2022 και ώρα 11:30 π.μ, … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την συμμετοχή των αποφοίτων των ΕΝΕΕΓΥ-Λ στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας 2022-2023 Η υποβολή των αιτήσεων συμμετοχή στο πρόγραμμα θα υποβληθούν μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου του 2022

Ηλεκτρονικό μήνυμα – υπενθύμιση του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια της … ➜ περισσότερα

Έγκριση της λειτουργίας ολιγομελών τμημάτων «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑΛ Κατ’ εξαίρεση για την περίοδο 2021-2022

Απόφαση 163335/Κ5/14-12-2021 του Υπουργείου Παιδείας Εγκρίνουμε κατ’ εξαίρεση για την … ➜ περισσότερα

Νέα απόφαση για τα Τμήματα Μαθητείας στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2021-2022 της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Τα τμήματα δύνανται να ξεκινήσουν άμεσα το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας

Απόφαση 8264/09-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ4ΣΚ46ΜΤΛΗ-Ψ04) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ο Περιφερειακός … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 146 αναπληρωτών στη Β/θμια Εκπαίδευση για τις ανάγκες της Μαθητείας 2021-2022 στα ΕΠΑΛ Ανάληψη υπηρεσίας από την Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 2021 έως και την Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 2021

Απόφαση 157016/Ε1/02-12-2021 (ΑΔΑ: Ψ8ΓΤ46ΜΤΛΗ-ΘΓΚ) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο … ➜ περισσότερα

Τα μη ολιγομελή τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» που θα λειτουργήσουν για το 2021-2022 στη Δυτική Μακεδονία Τα μαθήματα μπορούν να ξεκινήσουν από την Δευτέρα 22-11-2021

Απόφαση 8089/22-11-2021 (ΑΔΑ: 6Α8Ε46ΜΤΛΗ-8Ο0) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Ο Περιφερειακός … ➜ περισσότερα

Καθορισμός έναρξης και λήξης του προγράμματος του Μεταλυκειακού έτους – Τάξης Μαθητείας για την περίοδο 2021 – 2022 Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού έτους - Τάξη μαθητείας» περιόδου 2021 - 2022 θα λειτουργήσουν από τις 22 Νοεμβρίου 2021

Απόφαση 144546/Κ5/11-11-2021 (ΦΕΚ 5342/Β/17-11-2021) του Υπουργείου Παιδείας Κατά τη διάρκεια … ➜ περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Συντονιστών ΠΔΕ και Υπευθύνων ΔΔΕ για τη Μαθητεία Υποβολή αιτήσεων από τη Δευτέρα 08-11-2021 έως την Τρίτη 16-11-2021

Εγκύκλιος 140346/Κ5/03-11-2021 του Υπουργείου Παιδείας Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, … ➜ περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Μέχρι και την Τετάρτη 3-11-2021 και ώρα 23:59

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (29-10-2021) Μετά από σχετικό αίτημα των … ➜ περισσότερα

Επιδότηση Μαθητευόμενων Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων ορίζεται στο 95% επί του κατώτατου ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Κοινή απόφαση ΦΒ7/121875/Κ3/28-09-2021 (ΦΕΚ 4531/Β/01-10-2021, ΑΔΑ: 625046ΜΤΛΗ-Χ6Π) Το «Μεταλυκειακό Έτος … ➜ περισσότερα

Κανονισμός Λειτουργίας Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας Δικαίωμα εγγραφής έχουν οι κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΝΕΕΓΥ-Λ

Απόφαση 119730/23-09-2021 (ΦΕΚ 4531/Β/01-10-2021) του Υπουργείου Παιδείας Το Μεταλυκειακό Έτος … ➜ περισσότερα