Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 Από 8.1.2024 και με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος, η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας


άκουσε το άρθρο

ΥΠΑΙΘΑ, Αρ. Πρωτ. 912/Κ5/05.01.2024

Εφαρμογή 9ωρης διδασκαλίας στο εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας για τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους- Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Από 8.1.2024 και με σκοπό την έγκαιρη ολοκλήρωση του προγράμματος, η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας θα γίνεται μία φορά την εβδομάδα, για εννέα (9) διδακτικές ώρες [έξι (6) ώρες διάρκειας σαράντα (40) λεπτών η καθεμία και τρεις (3) ώρες διάρκειας τριάντα (30) λεπτών η καθεμία], με πεντάλεπτο διάλειμμα μεταξύ των διδακτικών ωρών, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Κανονισμού Λειτουργίας του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας.

2. Είναι υποχρεωτική η αναπλήρωση της διδασκαλίας ωρών του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας που δεν πραγματοποιήθηκαν για οποιοδήποτε λόγο, εξ αποστάσεως με σύγχρονη διδασκαλία. Η αναπλήρωση γίνεται εντός της ίδιας εβδομάδας που δεν πραγματοποιήθηκε η διδασκαλία.

3. Τον Ιούνιο 2024 θα είναι δυνατή η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας έως και 2 φορές την εβδομάδα (η 2η φορά με σύγχρονη εξ’ αποστάσεως διδασκαλία). Η διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί για όλα τα τμήματα του Μεταλυκειακού έτους, στις 30.06.2024.

4. Οι επόπτες-εκπαιδευτικοί είναι αρμόδιοι για τη συγκέντρωση και τον έλεγχο ως προς την ορθή και ακριβή συμπλήρωση των ημερολογίων μάθησης και των μηνιαίων παρουσιολογίων στον εργοδότη για κάθε μαθητευόμενο που εποπτεύουν. Σύμφωνα με τα ισχύοντα προγράμματα σπουδών, υπάρχουν συγκεκριμένες μαθησιακές ενότητες που πρέπει να καλυφθούν στη διάρκεια του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο, οι οποίες πρέπει να αποτυπώνονται και στο ημερολόγιο μάθησης κάθε μαθητευόμενου. Μπορείτε να βρείτε το σχετικό υλικό στον σύνδεσμο:

https://gsvetlly.minedu.gov.gr/publications/docs2023/2020_programma_spoudon_ergasia.pdf

Οι επόπτες-εκπαιδευτικοί να καθορίζουν κάθε μήνα τις μαθησιακές ενότητες που θα καλυφθούν στον εργασιακό χώρο και να περιγράφουν στους μαθητευόμενους τον τρόπο καταγραφής τους στο ημερολόγιο μάθησης (π.χ. επιγραμματικά καταγράφεται ο τίτλος της ενότητας με σύντομη περιγραφή κάποιας από τις σχετικές δραστηριότητες).

Θα ακολουθήσει ενημέρωση σε θέματα που αφορούν την περίπτωση κλειστών εργοδοτών κατά την περίοδο των Χριστουγέννων (ειδικότητα Βρεφονηπιοκόμων), την παράταση του προγράμματος μάθησης στον εργασιακό χώρο και την ενδεχόμενη τροποποίηση της Σύμβασης Μαθητείας.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης
Δημήτριος Σουλιώτης

Share and Enjoy !
Shares