Προσωρινοί πίνακες κατάταξης Υποψηφίων Εποπτών – Εκπαιδευτικών και Υποψηφίων Μαθητευομένων Για το Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη Μαθητείας Η' φάσης - περιόδου 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Προσωρινός πίνακας κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Εποπτών – Εκπαιδευτικών για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Έγκυρων Αιτήσεων Υποψηφίων Μαθητευομένων στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024

Δυνατότητα υποβολής ένστασης

Ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι μαθητευόμενοι που έχουν υποβάλει αίτηση και επιθυμούν να υποβάλουν ένσταση επι των Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, μπορούν να το κάνουν αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Τάξης Μαθητείας, από Πέμπτη 26.20.2023 ώρα 16:00 έως και Δευτέρα 30.10.2023 ώρα 13:00.

Οι εξέταση τυχόν ενστάσεων πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως και το πρωί της Τετάρτης 1.11.2023, ώστε να ανακοινωθούν οι Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης.

Τμήμα Β΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Μεταλυκειακού έτους – Μαθητεία

Share and Enjoy !
Shares