Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας


άκουσε το άρθρο

Αριθμ. πρωτ.: 8929/2023-11-24 (ΑΔΑ: 9ΝΦΧ46ΝΚΠΔ-ΖΗ7)

Απόφαση λειτουργίας τμημάτων στο Μεταλυκειακό έτος – Τάξη Μαθητείας περιόδου 2023-2024 στην ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Η Αναπληρώτρια Περιφερειακή Διευθύντρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

[…]

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη λειτουργία των τμημάτων ειδικότητας του «Μεταλυκειακού έτους – Τάξης μαθητείας» στα ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ. του Πίνακα 1 της περιφέρειας ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ καθώς α) υπάρχουν διαθέσιμοι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων στους οποίους θα ανατεθούν τα εργαστηριακά μαθήματα της ειδικότητας, β) υπάρχει η απαιτούμενη εργαστηριακή υποδομή, γ) έχουν εξασφαλιστεί θέσεις μαθητείας και δ) έχει υποβληθεί ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων εγγραφής στο «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας» ανά ΕΠΑ.Λ./Ε.Κ.

Τα τμήματα του «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη μαθητείας», περιόδου 2023-2024 της παρούσας απόφασης, δύνανται να ξεκινήσουν το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας μετά την ολοκλήρωση των αναθέσεων σε επόπτες-εκπαιδευτικούς σύμφωνα με τον οριστικό πίνακα κατάταξης υποψηφίων εποπτών-εκπαιδευτικών από την ΠΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και κατόπιν ενημέρωσης των μαθητευομένων από τα ΕΠΑ.Λ.

Δείτε τα τμήματα στην σχετική απόφαση.

Share and Enjoy !
Shares