Από την Δευτέρα 6 Ιουνίου ανοίγει το σύστημα εγγραφής των υποψήφιων αναπληρωτών Οι αιτήσεις για ένταξη στους πίνακες θα υποβάλλονται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς

Δελτίο τύπου (3-6-2016) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας, … Διαβάστε περισσότερα…

Υποβολή αιτήσεων ωρομισθίων για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2015-2016 Αιτήσεις από 13 έως και 26 Οκτωβρίου 2015

Εγκύκλιος 160114/Ε2/12-10-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΗΔ465ΦΘ3-36Γ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας … Διαβάστε περισσότερα…

Ενημέρωση σχετικά με την υποβολή αιτήσεων υποψηφίων αναπληρωτών – ωρομισθίων 2015-2016

Δελτίο τύπου (27-8-2015) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … Διαβάστε περισσότερα…

Η απόφαση – πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής 2015-2016

Απόφαση 132811/E1/25-8-2015 (ΦΕΚ 1844/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:7ΓΖΩ465ΦΘ3-Ι6Χ) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

Η απόφαση – πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων κλάδων Μουσικών 2015-2016

Απόφαση 132815/E2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1843/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε τους … Διαβάστε περισσότερα…

Η απόφαση – πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων 2015-2016

Απόφαση 132812 /E2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1842/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) του Υπουργείου Παιδείας Καλούμε … Διαβάστε περισσότερα…

Εκδόθηκε η ανακοινοποιημένη εγκύκλιος για τις αιτήσεις αναπληρωτών – ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής Η ανακοινοποίηση αφορά στη συνάφεια ακαδημαϊκών τίτλων

Εγκύκλιος 128727/Ε1/12-8-2015 (ΑΔΑ:6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6) του Υπουργείου Παιδείας ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επί των δικαιολογητικών των … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος για τις αιτήσεις αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής 2015-2016 Αιτήσεις από 13 έως και 21-8-2015

Εγκύκλιος 128727/Ε1/12-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΝ7Ρ465ΦΘ3-ΜΔΥ ) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, … Διαβάστε περισσότερα…

Ποιες προϋπηρεσίες στον ΟΑΕΔ και στον ΟΤΕΚ προσμετρώνται στους πίνακες των αναπληρωτών Δεν λαμβάνονται υπόψη οι προϋπηρεσίες στις Σχολές Μαθητείας και στις ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ και του ΟΤΕΚ

Με mail που απέστειλε στις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το αρμόδιο … Διαβάστε περισσότερα…

Πότε οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι θεωρούνται συναφείς με την Ειδική Αγωγή Τα απαιτούμενα κριτήρια

Απόφαση 8726/5-8-2015 του Υπουργείου Παιδείας που ανακοινοποιήθηκε στο ορθό με … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος για την πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ για στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το 2015-2016 Οι αιτήσεις από 7 μέχρι 14-8-2015 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 126653/Δ3/6-8-2015 (ΑΔΑ:7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) του Υπουργείου Παιδείας Αφορά τους κλάδους ΠΕ21, … Διαβάστε περισσότερα…

Η εγκύκλιος αναπληρωτών-ωρομισθίων μουσικών 2015-2016 Υποβολή αιτήσεων από 5-8-2015 έως και 17-8-2015

Εγκύκλιος 125082/E2/4-8-2015 (ΑΔΑ:Ψ1Ξ8465ΦΘ3-ΥΤ8) του Υπουργείου Παιδείας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί των … Διαβάστε περισσότερα…

Έλεγχος ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού εισαγγελίας πλημμελειοδικών προσληφθέντων εκπαιδευτικών

Έγγραφο 167102/Δ1/15-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Στην πρόσφατα εκδοθείσα διάταξη του … Διαβάστε περισσότερα…

Πειθαρχικό δίκαιο εκπαιδευτικών δημοσίων σχολείων

Άρθρο 41 του Ν. 4301/2014 (ΦΕΚ 223/Α/7-10-2014) «Για τη συμμετοχή … Διαβάστε περισσότερα…

Υποβολή ενστάσεων κατά των πινάκων αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ03.50, ΠΕ12.50, ΠΕ15.50 και ΠΕ19-20.50 ΕΑΕ, σχολ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 147247/Δ2/16-09-2014 (ΑΔΑ:65339-7ΙΨ) του Υπουργείου Παιδείας Μετά την ολοκλήρωση της … Διαβάστε περισσότερα…

Το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014 θα ανακοινωθούν τα ονόματα των αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προσλαμβάνονται

Δελτίο Τύπου της 5-9-2014 του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και … Διαβάστε περισσότερα…

Συμπληρωματική υποβολή δήλωσης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 137707/Δ1/2-9-2014 (ΑΔΑ:Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ) του Υπουργείου Παιδείας Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων … Διαβάστε περισσότερα…

Μετάβαση στο περιεχόμενο