Η εγκύκλιος για τις αιτήσεις αναπληρωτών-ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής 2015-2016 Αιτήσεις από 13 έως και 21-8-2015

Εγκύκλιος 128727/Ε1/12-8-2015 (ΑΔΑ:ΩΝ7Ρ465ΦΘ3-ΜΔΥ ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), σχολ. έτους 2015-2016, καλεί τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα εγκύκλιο, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 13-8-2015 έως 21-8-2015.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (συνοπτικά)

Το έντυπο της αίτησης

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα για ένταξη σε κλάδο της Γενικής Παιδείας

Τα απαραίτητα τυπικά προσόντα ένταξης σε κλάδο της ΕΑΕ

Τα μεταπτυχιακά που γίνονται αποδεκτά ως συναφή με την ΕΑΕ

Οι περιοχές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Οι περιοχές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Τα ΚΕΔΔΥ της χώρας

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο