Η απόφαση – πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών-ωρομισθίων κλάδων Μουσικών 2015-2016

Απόφαση 132815/E2/25-8-2015 (ΦΕΚ 1843/Β/26-8-2015, ΑΔΑ:6ΕΙ5465ΦΘ3-Ξ93) του Υπουργείου Παιδείας

Καλούμε τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.13, ΠΕ17.14 , ΤΕ16 και EM16 να υποβάλουν αίτηση για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολ. έτους 2015-2016 με τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός 7 εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

Διαβάστε την ΥΑ στη Διαύγεια

 

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο