Συμπληρωματική υποβολή δήλωσης απομακρυσμένων σχολικών μονάδων υποψηφίων αναπληρωτών εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015

Εγκύκλιος 137707/Δ1/2-9-2014 (ΑΔΑ:Ω1ΣΩ9-Ε7Ρ) του Υπουργείου Παιδείας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποψήφιων αναπληρωτών εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχολ. έτους 2014-2015 για απασχόληση σε σχολικές μονάδες οι οποίες ανήκουν στις κατηγορίες μοριοδότησης Θ΄ και Ι΄ για την Πρωτοβάθμια και ΙΑ΄ και ΙΒ΄ για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 03–09–2014 έως 05–09–2014.

Διαβάστε την εγκύκλιο

Τα απομακρυσμένα σχολεία

Το έντυπο της αίτησης

Προσθήκη απομακρυσμένης σχολικής μονάδας (138164/Δ1/3-9-2014)

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Μετάβαση στο περιεχόμενο