Υποβολή αιτήσεων ωρομισθίων για τα Καλλιτεχνικά Σχολεία για το 2015-2016 Αιτήσεις από 13 έως και 26 Οκτωβρίου 2015


άκουσε το άρθρο

Εγκύκλιος 160114/Ε2/12-10-2015 (ΑΔΑ:ΒΜΗΔ465ΦΘ3-36Γ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων στο πλαίσιο της ανάγκης πλήρωσης των αναγκών σε εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο δεν εντάσσεται σε εκπαιδευτικό κλάδο, για την διδασκαλία των κατά περίπτωση μαθημάτων στους τομείς Θεάτρου – Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού και ειδικότερα:
α) Κατεύθυνση Θεάτρου – Κινηματογράφου
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
• Σκηνοθέτης Κινηματογράφου, κινηματογραφιστής [ή υποψήφιοι με σπουδές κινηματογράφου].
β) Κατεύθυνση Χορού • Ειδικός Κλασικού Χορού. • Ειδικός Σύγχρονου Χορού.
• Ειδικός για την «Κίνηση – Χορό»
καλεί τους ενδιαφερόμενους, εφόσον επιθυμούν να προσληφθούν, με ωριαία αντιμισθία έως οκτώ (8) ώρες εβδομαδιαίως, στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Γέρακα, στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Αμπελοκήπων – Θεσσαλονίκης και στο Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο με Λ.Τ. Ηρακλείου Κρήτης, για το διδακτικό έτος 2015-2016, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την πρόσληψή τους στα παραπάνω Σχολεία, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ως εξειδικευμένοι στους τομείς του Θεάτρου-Κινηματογράφου, Κλασικού και Σύγχρονου Χορού, από 13 Οκτωβρίου 2015 έως και 26 Οκτωβρίου 2015.

Διαβάστε το έγγραφο

Share and Enjoy !
Shares