Εκδόθηκε η ανακοινοποιημένη εγκύκλιος για τις αιτήσεις αναπληρωτών – ωρομισθίων Ειδικής Αγωγής Η ανακοινοποίηση αφορά στη συνάφεια ακαδημαϊκών τίτλων

Εγκύκλιος 128727/Ε1/12-8-2015 (ΑΔΑ:6ΛΔΡ465ΦΘ3-ΓΧ6) του Υπουργείου Παιδείας

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ επί των δικαιολογητικών των παρ. ε & στ.:
Δεδομένου ότι ο χρόνος που υπολείπεται μέχρι την έναρξη λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης δεν επαρκεί για ενδελεχή εξέταση από την αρμόδια επιστημονική επιτροπή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του συνόλου των ακαδημαϊκών τίτλων και παροχή σχετικής γνωμοδότησης, στο πλαίσιο της προαναφερθείσας διαδικασίας ένταξης στους πίνακες υποψηφίων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για το σχ. έτος 2015-2016, μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι οι οποίοι κατά τα προηγούμενα έτη – προ της συγκρότησης της προαναφερθείσας επιστημονικής επιτροπής του ΙΕΠ –  είχαν κατατεθεί από τους υποψηφίους και κριθεί ως συναφείς από τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης δεν αποστέλλονται στο ΙΕΠ.

Στο ΙΕΠ αποστέλλονται από την οικεία Δ/νση Π.Ε. ή Δ.Ε. μόνο οι μεταπτυχιακοί/διδακτορικοί τίτλοι που υποβάλλονται για πρώτη φορά από υποψηφίους (συνοδευόμενοι κατά περίπτωση από την αναλυτική βαθμολογία και το πρόγραμμα σπουδών ή το περιεχόμενο της διδακτορικής διατριβής), ακόμη και αν τίτλος του ίδιου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών είχε προσκομιστεί στο παρελθόν από λοιπούς υποψηφίους. Επισημαίνεται ότι για τη διαδικασία αποστολής των εν λόγω τίτλων θα ακολουθήσουν σχετικές οδηγίες από τις Υπηρεσίες μας.

Διαβάστε την ανακοινοποιημένη εγκύκλιο

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο