Η εγκύκλιος για την πρόσληψη ΕΕΠ και ΕΒΠ για στις ΣΜΕΑΕ και τα ΚΕΔΔΥ για το 2015-2016 Οι αιτήσεις από 7 μέχρι 14-8-2015 στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Εγκύκλιος 126653/Δ3/6-8-2015 (ΑΔΑ:7Δ0Χ465ΦΘ3-Ζ4Ζ) του Υπουργείου Παιδείας

Αφορά τους κλάδους ΠΕ21, ΠΕ26, ΠΕ22, ΠΕ24, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31,ΠΕ35 και ΠΕ36 του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και ΔΕ1, Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Το Υπουργείο Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων στα πλαίσια της κατάρτισης πινάκων αναπληρωτών και ωρομισθίων των κλάδων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και αναπληρωτών του κλάδου ΔΕ1 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) από τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καλεί τους υποψηφίους των κλάδων αυτών να υποβάλουν αιτήσεις με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Όσοι επιθυμούν να προσληφθούν ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι από τους κλάδους του ΕΕΠ και ως αναπληρωτές από τον κλάδο ΔΕ1 ΕΒΠ για τη στελέχωση των ΣΜΕΑΕ και των ΚΕΔΔΥ και κατέχουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα για μόνιμο διορισμό σε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ, όπως περιγράφονται παρακάτω, καλούνται να υποβάλουν αίτηση στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης και μόνο, στην οποία επιθυμούν να προσληφθούν. Τυχόν υποβολή αιτήσεων σε περισσότερες της μίας Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης επισύρει τη διαγραφή τους από όλους τους πίνακες.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 7-8-2015 μέχρι 14-8-2015

Διαβάστε την εγκύκλιο

Η αίτηση αναπληρωτών-ωρομισθίων ΕΕΠ

Η αίτηση αναπληρωτών ΕΒΠ

Οι Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο