Πρόσληψη αναπληρωτών μουσικών κλάδων ΠΕ16 και ΤΕ16 για τα Μουσικά Σχολεία για το 2014-2015 (ΕΣΠΑ)

Απόφαση 164278/Δ2/10-10-2014 (ΑΔΑ:7Ψ889-ΥΞ2) του Υπουργείου Παιδείας Από το Υπουργείο Παιδείας και … ➜ περισσότερα

Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία για το 2014-2015

Απόφαση 157240/Δ2/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας Α. Ανακαλούμε / Διακόπτουμε την … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 360 αναπληρωτών κλάδων ΠΕ16, ΤΕ16 για τα μουσικά σχολεία για το 2014-2015

Απόφαση 153031/Δ2/25-9-2014 (ΑΔΑ:7ΠΕΣ9-598 ) του Υπουργείου Παιδείας Πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών … ➜ περισσότερα

Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσικών Λυκείων

Απόφαση 133752/Γ7/26-8-2014 (ΦΕΚ 2380/Β/5-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας Τροποποίηση της υπ’ … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία το έτος 2014

Απόφαση 113897/Δ2/18-7-2014 (ΑΔΑ:6ΤΗΖ9-ΒΤ9) του Υπουργείου Παιδείας Με την απόφαση μετατίθενται … ➜ περισσότερα

Σχετικά με την ανάρτηση στη Δι@ύγεια αποφάσεων που αφορούν τις Πανελλήνιες Εξετάσεις κλπ

Έγγραφο 93938/Γ7/18-6-2014 του Υπουργείου Παιδείας Οι Αποφάσεις ορισμού των Επιτροπών … ➜ περισσότερα

«Εόρτια Μουσικών Σχολείων 2014» – Εκδηλώσεις ανάδειξης του παιδαγωγικού και καλλιτεχνικού έργου των μουσικών σχολείων

Έγγραφο 71178/Γ7/8-5-2014 του Υπουργείου Παιδείας Με αφορμή τα 25 χρόνια … ➜ περισσότερα

Διαδικασία εγγραφής – επιλογής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2014-2015

Εγκύκλιος 65490/Γ7/29-4-2014 (ΑΔΑ:ΒΙ0Ρ9-2ΛΧ) του Υπουργείου Παιδείας Για την εγγραφή μαθητών … ➜ περισσότερα

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014

Υπουργική απόφαση 60288/Γ2/16-4-2014 Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων επιλογής … ➜ περισσότερα

Μεταθέσεις 2014 – Τα οργανικά κενά του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου Φλώρινας

Έγγραφο 4925/11-11-2013 της ΔΔΕ Φλώρινας ΣΧΕΤ. : Η 169255/Δ2/7-11-2013 εγκύκλιος … ➜ περισσότερα

Προσλήψεις ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14, ΤΕ16 και ΕΜ16 στα Μουσικά Σχολεία

Έγγραφο 195870/Δ2/19-12-2013 του Υπουργείου Παιδείας Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από … ➜ περισσότερα

Πρόσληψη 428 προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02 και ΤΕ16 στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Αναβάθμιση Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων» ΑΠ 1, 2 και 3 του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για το διδακτικό έτος 2013-2014

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι, για το σχολικό … ➜ περισσότερα

Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων

Με την 137506/Γ7/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ, ΦΕΚ 2449/ Β/30-9-2013) επανακαθορίζεται … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος 2013 για Αναπληρωτές/Ωρομισθίους Μουσικούς

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την 111259/Δ2/12-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ19-Χ1Σ) … ➜ περισσότερα