Εγκύκλιος 2013 για Αναπληρωτές/Ωρομισθίους Μουσικούς


άκουσε το άρθρο

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την 111259/Δ2/12-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ19-Χ1Σ) εγκύκλιο καλεί τους εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16 να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά προκειμένου να ενταχθούν στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2013-2014.

Επίσης, καλεί τους ιδιώτες εμπειροτέχνες μουσικούς ΕΜ16 για ένταξη σε πίνακα ωρομισθίων μουσικών ειδικεύσεων για πρόσληψη στα Μουσικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2013 -2014.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 13-08-2013 έως και  23-08-2013.

Εγκύκλιος 2013-2014 για Μουσικούς

Αίτηση κλάδων ΠΕ16.01, ΤΕ16 για σχολεία Γενικής Παιδείας

Αίτηση κλάδων ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14, ΤΕ16 για Μουσικά Σχολεία

Αίτηση ΕΜ16 για Μουσικά Σχολεία

Τυπικά προσόντα ένταξης στους κλάδους ΠΕ16.01, ΠΕ16.02, ΠΕ17.14 και ΤΕ16

Μουσικές Ειδικεύσεις κλάδων ΤΕ16 και ΕΜ16

Περιοχές πρόσληψης για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Περιοχές πρόσληψης για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

Μουσικά Σχολεία

Εκκλησιαστικά Σχολεία

Καλλιτεχνικά Σχολεία

Share and Enjoy !
Shares