Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014


άκουσε το άρθρο

Υπουργική απόφαση 60288/Γ2/16-4-2014

Ορίζουμε την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων επιλογής της Α΄ τάξης των Μουσικών, Καλλιτεχνικών και Εκκλησιαστικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014 ως εξής:

Διαβάστε την απόφαση

Η απόφαση αφορά στα μαθήματα επιλογής : Εφαρμογές Πληροφορικής,Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός, Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων και Καλλιτεχνική Παιδεία

Share and Enjoy !
Shares