Αποσπάσεις και ανακλήσεις αποσπάσεων εκπαιδευτικών Δ.Ε. σε Μουσικά Σχολεία για το 2014-2015

Απόφαση 157240/Δ2/1-10-2014 του Υπουργείου Παιδείας

Α. Ανακαλούμε / Διακόπτουμε την απόσπαση των παρακάτω εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, στα αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία, η οποία πραγματοποιήθηκε με την αρ.136184/Δ2/29-8-2014 ΥΑ, ως ακολούθως :

Β. Αποσπούμε τους παρακάτω εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το διδακτικό έτος 2014-2015, στα αντίστοιχα Μουσικά Σχολεία, ύστερα από αίτησή τους και χωρίς δαπάνη για το Δημόσιο, ως ακολούθως :

Διαβάστε την ΥΑ

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο