Η βασική εγκύκλιος για τις Πανελλαδικές εξετάσεις Γενικού Λυκείου με το ΝΕΟ και το ΠΑΛΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Το σχολικού έτους 2015-2016

Εγκύκλιος Φ251/52887/Α5/30-3-2016 (ΑΔΑ:Ω2ΟΝ4653ΠΣ-Ε6Ω) του Υπουργείου Παιδείας Με την παρούσα εγκύκλιο … ➜ περισσότερα

Η εγκύκλιος για την υποβολή αιτήσεων αναπληρωτών-ωρομισθίων για το 2015-2016 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 27-07-2015 έως και 07-08-2015

Εγκύκλιος 119392/Ε2/24-7-2015 (ΑΔΑ:69Ε3465ΦΘ3-Ε9Ι) του Υπουργείου Παιδείας Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας … ➜ περισσότερα

Συμπληρωματική εγκύκλιος μεταθέσεων και τοποθετήσεων 2014-2015

Εγκύκλιος 25614/Ε1/16-6-2015 (ΑΔΑ:7ΧΨΩ465ΦΘ3-ΑΔΧ) του Υπουργείου Παιδείας Οι εκπαιδευτικοί που αναφέρονται … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση εγκυκλίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης 2014-2015 και παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετάθεσης

Εγκύκλιος 193646/ΓΔ5/28-11-2014 (ΑΔΑ:ΩΞΓΩ9-ΩΦΗ) του Υπουργείου Παιδείας Έπειτα από τα παραπάνω … ➜ περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τον εννοιολογικό προσδιορισμό των όρων ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ-ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ

Μετά από ερώτημα που απηύθηνε το Υπουργείο Παιδείας προς το … ➜ περισσότερα

Εγκύκλιος 2013 για Αναπληρωτές/Ωρομισθίους Μουσικούς

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με την 111259/Δ2/12-8-2013 (ΑΔΑ ΒΛΩ19-Χ1Σ) … ➜ περισσότερα

Αιτήσεις απόσπασης για το 2013-2014

Εκδόθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων οι αναμενόμενες εγκύκλιοι … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο