Αλλαγές στο Ωρολόγιο Πρόγραμμα των Μουσικών Λυκείων

Απόφαση 133752/Γ7/26-8-2014 (ΦΕΚ 2380/Β/5-9-2014) του Υπουργείου Παιδείας

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24-7-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2184/Β/24-7-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/Β/6-8-2012) με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28-6-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1643/Β/21-7-2011) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α, Β και Γ Μουσικών Γυμνασίων και Α, Β και Γ Γενικών Μουσικών Λυκείων» και άλλα θέματα.

1. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Β΄ Τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων το οποίο περιλαμβάνει μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δυο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας ως εξής:

2. Καθορίζουμε το ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων της Γ΄ Τάξης των Γενικών Μουσικών Λυκείων, που αποτελείται από μαθήματα γενικής και μουσικής παιδείας συνολικής διάρκειας σαράντα δυο (42) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, ως εξής:

3. Καθορίζουμε το μάθημα επιλογής της Α τάξης Λυκείου των Μουσικών Σχολείων ως εξής: Το μάθημα Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Μουσική της Α τάξης Λυκείου, όπως ισχύει με την υπ’ αριθμ. 137506/Γ7/26-9-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2449/Β/30-9-2013), στην ενότητα Γ. Μαθήματα Μουσικής Παιδείας, διάρκειας μίας (1) ώρας, αντικαθίσταται με το μάθημα Επιλογής «Μουσική και Μουσική Τεχνολογία». Οι μαθητές θα επιλέγουν ένα από τα παρακάτω μαθήματα:

Το παραπάνω ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄ τάξη και από το σχολικό έτος 2015-2016 για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων.

Για το σχολικό έτος 2014−2015 ισχύουν τα παρακάτω:

α) συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 84924/Γ7/24-7-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2184/Β/24-7-2012, διορθώσεις σφαλμάτων ΦΕΚ 2307/Β/6-8-2012), με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 72137/Γ7/28-6-2011 ΥΑ, (ΦΕΚ 1643/Β/21-7-2011) με θέμα: «Μεταβατικό Ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθημάτων των τάξεων Α΄, Β΄ και Γ΄ Μουσικών Γυμνασίων και Α΄, Β΄ και Γ΄ Γενικών Μουσικών Λυκείων».

β) συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο της Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης του Γυμνασίου και της Α΄ του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ’ αριθμ. 137506/Γ7/26-9-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2449/Β/30-9-2013).

γ) στην Α΄ τάξη του Λυκείου των Μουσικών Σχολείων η Ερευνητική Εργασία (συνθετική εργασία/Project), όπως έχει καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. 137506/Γ7/26-9-2013 ΥΑ (ΦΕΚ 2449/Β/30-9-2013), θα αναφέρεται στα ίδια θέματα μαθημάτων Μουσικής Παιδείας που ισχύουν δια της παρούσης, από το σχολικό έτος 2014−2015 για την Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων.

δ) το μάθημα επιλογής «Μουσική και Μουσική Τεχνολογία» της Α΄ τάξης Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Μουσικής Παιδείας, όπως καθορίζεται από την παρούσα απόφαση, θα ισχύσει από το σχολικό έτος 2014-2015.

Διαβάστε την ΥΑ 133752/Γ7/26-8-2014

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 1-9-2015

Η ανωτέρω ΥΑ καταργήθηκε με την 130085/Δ2/18-8-2015 (ΦΕΚ 1817/Β/21-8-2015)

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Σχολιάστε
Enter Captcha Here :

Η ημερομηνία γέννησης του τελευταίου ειδοποιηθέντα προς εμβολιασμό είναι 05/07/1964(Περισσότερες πληροφορίες)
+ +
[ + ]