Νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων των Μουσικών Σχολείων

Με την 137506/Γ7/26-9-2013 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ, ΦΕΚ 2449/ Β/30-9-2013) επανακαθορίζεται το ωρολόγιο πρόγραμμα των Μουσικών Σχολείων (Γυμνασίων και Λυκείων).

Τονίζεται ότι το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Μουσικού Γυμνασίου, από το σχολικό έτος 2014-2015 για τη Β΄ τάξη Μουσικού Γυμνασίου και από το σχολικό έτος 2015-2016 για την Γ΄ τάξη Μουσικού Γυμνασίου.
Για το σχολικό έτος 2013-2014 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Β΄ τάξης Γυμνασίου έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-7-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2184/Β/24-7-2012) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2307/Β/6-8-2012).
Για τα σχολικά έτη 2013-2014 και 2014-2015 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα της Γ΄ τάξης Γυμνασίου έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-7-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2184/Β/24-7-2012) και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2307/Β/6-8-2012).

Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα αρχίζει να ισχύει από το σχολικό έτος 2013-2014 για την Α΄ τάξη Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων.
Για το σχολικό έτος 2013-2014 συνεχίζει να ισχύει το ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων Β΄ και Γ΄ του Γενικού Λυκείου των Μουσικών Σχολείων έτσι όπως έχει καθοριστεί στην υπ΄ αρ. 84924/Γ7/24-7-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2184/Β/24-7-2012 και διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2307/Β/6-8-2012).

Δείτε το παλιό ωρολόγιο πρόγραμμα (ΥΑ 84924/Γ7/24-7-2012 ΥΑ (ΦΕΚ 2184/Β/24-7-2012, όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2307/Β/6-8-2012)

Δείτε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα (ΥΑ 137506/Γ7/26-9-2013, ΑΔΑ:ΒΛΕΖ9-ΔΑΩ, ΦΕΚ 2449/ Β/30-9-2013)

Σχολιάστε

Μετάβαση στο περιεχόμενο