Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επιλογής και τοποθέτησης διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου 4473/2017

Απόφαση Φ.361.22/21/90780/Ε3/31-5-2017 (ΦΕΚ 1890/Β/31-5-2017) του Υπουργείου Παιδείας

Ορίζουμε το χρόνο υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων για τοποθέτηση διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων, τη διαδικασία υποβολής και τα υποβλητέα δικαιολογητικά των αιτήσεων, την προθεσμία κατάρτισης από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης του προσωρινού ενιαίου αξιολογικού πίνακα υποψηφίων, τη διαδικασία διατύπωσης γνώμης των συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών, τον τύπο και το περιεχόμενο των φύλλων αποτίμησης, τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων, τον τρόπο τήρησης των πρακτικών, την προθεσμία των ενστάσεων και τις λεπτομέρειες της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων ως εξής:

Άρθρο 1 – Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Άρθρο 2 – Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας

Άρθρο 3 – Διατύπωση γνώμης των συνυπηρετούντων μονίμων εκπαιδευτικών

Άρθρο 4 – Κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη

Άρθρο 5 – Προετοιμασία και διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων

Άρθρο 6 – Ηχογράφηση της συνέντευξης

Άρθρο 7 – Μοριοδότηση της συνέντευξης

Άρθρο 8 – Τήρηση των πρακτικών της συνέντευξης

Άρθρο 9 – Τελικός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας

Άρθρο 10 – Τοποθέτηση

Άρθρο 11 – Πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων

Άρθρο 12 – Μεταβατικές Διατάξεις

Διαβάστε την ΥΑ σε ΦΕΚ

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
[ + ]
Μετάβαση στο περιεχόμενο