Χρονοδιάγραμμα διαδικασίας επιλογής για τη θέση του Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Φλώρινας

Απόφαση 4710/2-9-2016 (ΑΔΑ:ΩΖΗ54653ΠΣ-ΔΓΟ) της ΔΔΕ Φλώρινας

 • 05-09-2016: Διαδικασία μοριοδότησης των υποψηφίων – Εκλογή εφορευτικής επιτροπής στο σύλλογο διδασκόντων – Προετοιμασία εκλογικής διαδικασίας.
 • 06-09-2016: Ανακοίνωση του πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής – Ανακοίνωση πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά. Επισημαίνεται ότι στον πίνακα των αντικειμενικών μορίων θα συμπεριλαμβάνονται και οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής.
 • Από 06-09-2016 έως 07-09-2016: Κατάθεση ενστάσεων στην οικεία Διεύθυνση τόσο για τον πίνακα υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και για τον πίνακα των αντικειμενικών μορίων – Προαιρετική κατάθεση του βιογραφικού και αυτοπαρουσίαση των υποψηφίων στο σύλλογο διδασκόντων που θα αποτιμήσει την υποψηφιότητα τους – Κοινοποίηση στη σχολική μονάδα του πίνακα εκλογέων.
 • 08-09-2016: Εκδίκαση ενστάσεων – Ανακοίνωση τελικών αναμορφωμένων τόσο του πίνακα των υποψηφίων οι οποίοι πληρούν τα τυπικά προσόντα συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής όσο και του πίνακα των αντικειμενικών μορίων κατά φθίνουσα σειρά.
 • 09-09-2016: Συνεδρίαση συλλόγου διδασκόντων και διεξαγωγή της διαδικασίας της μυστικής ψηφοφορίας – Σύνταξη πρακτικού εφορευτικής επιτροπής – Αποστολή των αποτελεσμάτων της μυστικής ψηφοφορίας στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών με ηλεκτρονικό τρόπο.
 • 12-09-2016: Αποστολή πρακτικού Εφορευτικής Επιτροπής στην Κεντρική Επιτροπή Εκλογών – Σύνταξη πρακτικού Κεντρικής Επιτροπής Εκλογών που θα περιλαμβάνει την πρόταση για αποκλεισμό των υποψηφίων που δεν έλαβαν το απαιτούμενο ποσοστό του 20%, καθώς και τον υπολογισμό των μορίων που λαμβάνουν οι υποψήφιοι που συνεχίζουν στη διαδικασία με βάση τον αριθμό ψήφων που έλαβαν – Διαβίβαση του εν λόγω πρακτικού στην οικεία Διεύθυνση. Καταχώριση Βαθμολογίας – Ολοκλήρωση και ανάρτηση πίνακα της τελικής βαθμολογίας των υποψηφίων στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης.
 • Από 12-09-2016 έως 13-09-2016: Κατάθεση ενστάσεων για τον τελικό πίνακα.
 • Από 14-09-2016 έως 15-09-2016: Εκδίκαση ενστάσεων – Πρόταση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας από το διευρυμένο ΠΥΣΔΕ – Απόφαση τοποθέτησης Διευθυντή Σχολικής Μονάδας από τον οικείο Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Διαβάστε το έγγραφο

Η σχετική προκήρυξη

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Σχολιάστε

[ + ]