Αναμορφωμένος τελικός ενιαίος αξιολογικός πίνακας υποψηφίων Διευθυντών Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) Φλώρινας

Έγγραφο 5691/17-11-2017 της ΔΔΕ Φλώρινας

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών και ύστερα από την αριθμ. 56/17-11-2017 Πράξη του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας με διευρυμένη σύνθεση για την επιλογή διευθυντών σχολικών μονάδων και Ε.Κ., κατά την οποία διαπιστώθηκε ότι δεν κατατέθηκαν ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς κατά του τελικού ενιαίου αξιολογικού πίνακα και δεν υπήρξαν ισοβαθμίες, η Διεύθυνση Δ.Ε. Φλώρινας ανακοινώνει τον αναμορφωμένο τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα των υποψήφιων Διευθυντών του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου Φλώρινας, κατά φθίνουσα σειρά αντικειμενικών μορίων των υποψηφίων, όπου περιλαμβάνεται το άθροισμα της μοριοδότησης της επιστημονικής – παιδαγωγικής συγκρότησης και κατάρτισης, της υπηρεσιακής κατάστασης καθοδηγητικής και διοικητικής εμπειρίας, καθώς και της μοριοδότησης από τη συνέντευξη του υποψηφίου (συμβολή στο εκπαιδευτικό έργο, προσωπικότητα και γενική συγκρότηση) ενώπιον του συμβουλίου επιλογής.

Ο πίνακας αναρτάται στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για ενημέρωση των υποψηφίων και αποστέλλεται προς κύρωση στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας.

Διαβάστε το έγγραφο

Ο τελικός αξιολογικός πίνακας

Μετάβαση στο περιεχόμενο