Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας Υποβολή αίτησης: Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως και Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00


άκουσε το άρθρο

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας
Έχοντας υπόψη: {…}

ΚΑΛΕΙ
Τους υποψήφιους Διευθυντές που δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες της Δ.Δ.Ε. Φλώρινας κατά σειρά εγγραφής τους στον κυρωμένο πίνακα, σύμφωνα με την 4409/24-07-2017 (ΑΔΑ: 6ΞΩΤ4653ΠΣ-ΘΗ8) απόφαση της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας, και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4473/2017, να υποβάλουν αίτηση – νέα δήλωση προτίμησης για την πλήρωση κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας, που θα λειτουργήσει για πρώτη φορά φέτος στο 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας, από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2017 έως και την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 15:00 στο πρωτόκολλο (γραφείο 9) της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Δ.Ε. Φλώρινας
Ιωάννου Παύλος

Συνημμένο ανάρτησης:

Έγγραφο ΔΔΕ Φλώρινας: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη κενής θέσης Διευθυντή στο Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Φλώρινας

Share and Enjoy !
Shares