Οι νέοι Διευθυντές των σχολικών μονάδων της ΔΔΕ Φλώρινας Με τριετή θητεία μέχρι 31-7-2020

Απόφαση 4493/28-7-2017 (ΑΔΑ:ΩΝΙΦ4653ΠΣ-ΘΩΞ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας

Τοποθετούμε, για το συμφέρον της Υπηρεσίας και με δαπάνη του Δημοσίου, στις αντίστοιχες θέσεις Διευθυντών Σχολικών Μονάδων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Φλώρινας, τους παρακάτω εκπαιδευτικούς με τριετή θητεία, η οποία λήγει στις 31-07-2020, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Οι τοποθετούμενοι υποχρεούνται να αναλάβουν υπηρεσία στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας, την Τρίτη 01-08-2017, από ώρα 09:00 πμ έως και 13:00 μμ.

Στους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων κατά τη διάρκεια της θητείας τους καταβάλλονται οι αποδοχές και τα επιδόματα που προβλέπονται από την ισχύοουσα νομοθεσία.

Διαβάστε την απόφαση

Μετάβαση στο περιεχόμενο