Μετάθεση της αργίας της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα Μετατίθεται για την Τρίτη 7 Μαΐου 2024


άκουσε το άρθρο

Υ.Α. Αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70A/60/οικ.5420 – Τεύχος B’ 1836/26.03.2024

Μεταθέτουμε την αργία της 1ης Μαΐου 2024 για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα την Τρίτη 7 Μαΐου 2024, επειδή συμπίπτει με ημέρα της Μεγάλης Εβδομάδας.

Share and Enjoy !
Shares