Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

ΥΠΑΙΘ, Υ.Α. Αριθμ. Κ3/56138/19-05-2023 – Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 482/24.05.2023

Συγκρότηση και ορισμός μελών του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:

[…]

αποφασίζουμε:

Τη συγκρότηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), του Συμβουλίου Σύνδεσης με την Παραγωγή και την Αγορά Εργασίας (Σ.Σ.Π.Α.Ε.), στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο έχει ως αποστολή την υποβολή εισηγήσεων – γνωμοδοτήσεων προς το Κ.Σ.Ε.Ε.Κ. για θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης και, ιδίως, για τους τομείς και ειδικότητες που πρέπει να λειτουργήσουν στα δημόσια Ι.Ε.Κ., Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας, ΕΠΑ.Λ., δημόσιες Ε.Σ.Κ και ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.Υ.Π.Α., καθώς και τα ειδικά μαθήματα, τα προγράμματα και τις δραστηριότητες, πέραν του εγκεκριμένου κορμού μαθημάτων, εφόσον τεκμηριωμένα αποσκοπούν στην ενίσχυση του αναπτυξιακού χαρακτήρα της συγκεκριμένης περιφέρειας, και ορίζουμε τα μέλη αυτού ως εξής:

 1. Τον Πρόδρομο Τοκμακίδη του Ιωάννη, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Αμύνταιου, με Α.Δ.Τ.: ΑΖ 263636, ως συντονιστή, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Βαρδιάμπαση του Βασιλείου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Φλώρινας,
 2. Την Στέλλα Ρουσιάδου του Αθανασίου, Διευθύντρια του Πειραματικού Δ.Ι.Ε.Κ. Κοζάνης, με Α.Δ.Τ.: ΑΙ 326439, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Χρήστο Τριμίντζιο του Αθανασίου, Διευθυντή του Δ.Ι.Ε.Κ. Γρεβενών,
 3. Τον Αλέξανδρο Ταμήλια του Γεωργίου, Διευθυντή του ΕΠΑ.Λ. Καστοριάς, με Α.Δ.Τ.: Ξ 655250, ως Αναπληρωτή Συντονιστή, με αναπληρώτρια την Αικατερίνη Παπαοικονόμου του Φιλήμωνα, Διευθύντρια του 2ου ΕΠΑ.Λ. Κοζάνης,
 4. Τον Αχιλλέα Λαζαρίδη του Λαζάρου, Διευθυντή του Πρότυπου ΕΠΑ.Λ. Πτολεμαΐδας της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης, ως τακτικό μέλος με αναπληρωτή τον Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο του Παντελή, Διευθυντή του 1ου Ε.ΠΑ.Λ. Αμυνταίου,
 5. Τον Παντελή Μαύρο του Ιωάννη, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Φλώρινας,  ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Γεώργιο Κασπάρη του Αναστασίου, Διευθυντή της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας της Δ.ΥΠ.Α. Πτολεμαΐδας,
 6. Τον Γεώργιο Βαβλιάρα του Σπυρίδωνα, Αντιπεριφερειάρχη Ανάδειξης Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Αθανάσιο Φωλίνα του Ματθαίου, Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών,
 7. Τη Ζαφειρούλα Σεβαστού του Γεωργίου, Δημοτική Σύμβουλο Δ. Εορδαίας, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Δημήτριο Παφύλη του Κωσταντίνου – Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Κοζάνης,
 8. Τον Κωνσταντίνο Δημάδη του Μιχαήλ, μέλος Δ.Σ. της ΕΣΕΕ, ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή τον Παναγιώτη Μαυροειδή του Βικέντιου, Διευθυντή Κλάδου Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση Προσλήψεων Ανάπτυξης και Εκπαίδευσης της ΔΕΗ, (ΣΕΒ),
 9. Τον Δρ. Χρήστο Γεωργίου του Ευάγγελου, Γενικό Διευθυντή του ΙΝΣΒΕ, (ΣΒΕ), ως κοινό εκπρόσωπο των εργοδοτικών φορέων, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτρια τη Μαρία Παγγούση του Ιωάννη, Επιστημονικό Στέλεχος του Ινστιτούτου Μικρών Επιχειρήσεων της ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ,
 10. Τη Χριστίνα Κυριακίδου του Γεωργίου, Επιστημονική συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων.
 11. Την Καλλιόπη Τύπου του Τριαντάφυλλου, Επιστημονική συνεργάτη του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), ως εκπρόσωπο των εργαζομένων, ως τακτικό μέλος.

Στα μέλη του Σ.Σ.Π.Α.Ε. δεν καταβάλλεται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις.

Η θητεία των μελών του Συμβουλίου είναι διετής.
Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Επισκέψεις: 11

Μετάβαση στο περιεχόμενο