Αναθέσεις μαθημάτων όλων των τάξεων του Γυμνασίου και Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) Η ισχύς της απόφασης αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024


άκουσε το άρθρο

Υ.Α. Αριθμ. 91097/Δ3/16-08-2023 (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5140/18.08.2023)

Αναθέσεις μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ).

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

[…]

αποφασίζουμε:

Οι αναθέσεις των μαθημάτων των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Γυμνασίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ) και των Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεων του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝΕΕΓΥ-Λ), ορίζονται ως εξής:

[…]

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από το σχολικό έτος 2023-2024.

Η υπό στοιχεία 115824/Δ3/10-07-2018 (Β’ 2944) υπουργική απόφαση καταργείται

Διαβάστε στο ΦΕΚ την ανωτέρω απόφαση. Δείτε τις αναθέσεις των μαθημάτων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 06-09-2023

Η ανωτέρω ΥΑ διορθώθηκε στο ΦΕΚ 5302/Β/04-09-2023

Share and Enjoy !
Shares