Τροποποίηση της Υ.Α. περί εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και θεμάτων οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης


άκουσε το άρθρο

Y.A. Αριθμ. 68027/ΓΔ4 – Τεύχος B’ 4037/23.06.2023

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 79942/ΓΔ4/21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Β’ 2005).

Διαβάστε την ΥΑ 79942/ΓΔ4/21-5-2019 (ΦΕΚ 2005/Β/31-05-2019) με ενσωματωμένες όλες τις αλλαγές

[advanced_iframe src=”https://www.compass.mysch.gr/wp-content/uploads/2023/06/fek-2023-tefxos_b-04037-downloaded_-23_06_2023.pdf” width=”100%” height=”600″]

Share and Enjoy !
Shares