Διάθεση για συμπλήρωση ωραρίου και προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 546330-09-2016 ( ΑΔΑ: Ψ4ΛΩ4653ΠΣ-955) – Διάθεση και Συμπλήρωση Ωραρίου … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση Ωραρίου Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πλήρους Ωραρίου Ειδικής Αγωγής

Έγγραφο Αρ. Πρωτ.: 5924/17/10/2016 (ΑΔΑ: 757Θ4653ΠΣ-7ΥΕ) – Συμπλήρωση Ωραρίου Αναπληρωτών … ➜ περισσότερα

Διάθεση εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στα Δημόσια ΙΕΚ Δυτικής Μακεδονίας Μέχρι τη λήξη του χειμερινού εξαμήνου 2016-2017

Απόφαση 6758/6-10-2016 (ΑΔΑ:ΨΗΨΣ4653ΠΣ-Ξ3Ρ) της ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας Διαθέτουμε τους παρακάτω … ➜ περισσότερα

Διάθεση εκπαιδευτικών σε Δημόσια ΙΕΚ Είναι υποχρεωτική για την κάλυψη του υποχρεωτικού τους ωραρίου

Έγγραφο 163352/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας Η διάθεση, ολική ή μερική, … ➜ περισσότερα

Κάλυψη λειτουργικών αναγκών των δομών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης σύμφωνα με το ν. 4415/2016 Ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τοποθετηθούν

Εγκύκλιος 163629/ΓΔ4/4-10-2016 του Υπουργείου Παιδείας με θέμα : Διευκρινίσεις ως … ➜ περισσότερα

Διαθέσεις εκπαιδευτικών για συμπλήρωση ωραρίου – ανακλήσεις και τροποποιήσεις διαθέσεων

Έγγραφο 5267/22-09-2016 (ΑΔΑ: 7Γ9Ξ4653ΠΣ-94Ρ) της ΔΔΕ Φλώρινας – Διάθεση Εκπαιδευτικών για Συμπλήρωση … ➜ περισσότερα

Τροποποίηση της εγκυκλίου σχετικά με τον προγραμματισμό ενεργειών των ΠΥΣΔΕ με την έναρξη του νέου σχολικού έτους

Εγκύκλιος 137201/ΓΔ5/25-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Ενόψει της αναγκαιότητας ομαλής έναρξης … ➜ περισσότερα

Προγραμματισμός άμεσων ενεργειών προς τοποθέτηση εκπαιδευτικών σε σχολεία

Έγγραφο 135933/E1/23-8-2016 του Υπουργείου Παιδείας Τις ενέργειες, στις οποίες θα … ➜ περισσότερα

Διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών Νέο έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας

Έγγραφο 1109/Υ1/15-2-2016 του Υπουργείου Παιδείας Σε συνέχεια των υπ’ αρ. … ➜ περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση πλεοναζουσών διδακτικών ωρών

Έγγραφο 205946/Δ1/15-12-2015 του Υπουργείου Παιδείας Α. Για την εύρυθμη λειτουργία … ➜ περισσότερα

Λειτουργία των 757 Σχολικών Βιβλιοθηκών ΕΠΕΑΕΚ Για το σχολικό έτος 2015-2016

Έγγραφο Φ19/204787/Δ2/15-12-2015 (ΑΔΑ:6Ω6Β4653ΠΣ-ΖΝ9) του Υπουργείου Παιδείας Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες αποτελούν … ➜ περισσότερα

Υποβολή αιτήσεων για συμπλήρωση ωραρίου και δηλώσεις τοποθέτησης μονίμων εκπαιδευτικών που βρίσκονται στη Διάθεση του ΠΥΣΔΕ Φλώρινας ή αποσπάστηκαν από άλλο ΠΥΣΔΕ στο ΠΥΣΔΕ Φλώρινας Από την Τρίτη 8-9-2015 μέχρι την Παρασκευή 11-9-2015

Έγγραφο 4398/7-9-2015 της ΔΔΕ Φλώρινας Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που δεν … ➜ περισσότερα

Συμπλήρωση υποχρεωτικού ωραρίου εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Φλώρινας

Απόφαση 6179/9-10-2014 της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας Διαθέτουμε τους … ➜ περισσότερα

Μετάβαση στο περιεχόμενο